Cilj osnivanja Udruge je prikupljanje i raspodjela  pomoći  (hrane, higijenskih potrepština, te

drugih materijalnih dobara) osobama slabijeg imovinskog statusa, samohranim roditeljima,

djeci s poteškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, te starijim i nemoćnim osobama sa

svrhom poboljšanja kvalitete njihovih života.

Udruga djeluje na području socijalne djelatnosti.

 Djelatnosti Udruge su:

  • prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći sukladno zakonu;
  • prikupljanje donacija u naravi i novcu
  • organiziranje raznih javnih akcija u svrhu promicanja očuvanja okoliša i održivog razvoja
  • organiziranje raznih dobrotvornih akcija i aukcija i drugih humanitarnih aktivnosti, radi prikupljanja financijskih sredstava;
  • pružanje stručne pomoći članovima Udruge informiranjem i educiranjem kroz osobni razgovor i rad u manjim grupama;
  • osmišljavanje i provođenje projekata i programa radi provedbe ciljeva;
  • organiziranje susreta članova radi međusobnog druženja, potpore, razmjene iskustava;
  • suradnja sa nadležnim državnim tijelima, institucijama i drugim pravnim osobama u svrhu provođenja ciljeva i djelatnosti Udruge;
  • suradnja sa drugim domaćim i inozemnim udrugama i organizacijama koje imaju slične ciljeve.

Gospodarske djelatnosti Udruge su:

  • prodaja svojih proizvoda na malo izvan prodavaonica, sukladno Zakonu o trgovini