Sanitetski kombi je u kvaru

Nažalost, 01.04. naš kombi se pokvario, do sada smo uspjeli prikupiti 170kuna za servis. Molimo vas pomoć! Donacije za servis možete uplatiti na žiro račun Udruge Hr6524020061100780563 opis uplate donacija za servis, swift esbchr22 erste banka Rijeka. PayPal staripapirzanoviosmijeh@gmail.com KeksPay 385918900073 Revolut @vozacivelikosrca