Plan rada udruge za 2022 godinu

„GRAĐANSKA INICIJATIVA STARI PAPIR ZA NOVI OSMIJEH“ Avenija Većeslava Holjevca 62  OIB: 04191489016 MBPS: 4535367. Žiro račun: HR6524020061100780563  Tel: 0918900073. https://spzno.hr https://facebook.com/staripapirzanoviosmijeh/ spzno@spzno.hr https://facebook.com/vozacivelikogsrca/ Plan rada za 2022: Sukladno Statutu, slijedi plan rada Udruge za 2022 godinu Aktivnosti i planirani projekti u Udruzi 2022g: 1. Projekt Vozači velikog srca – Uključimo Isključene : Period provedbe: Siječanj-Prosinac 2022g 2. Projekt Vozači velikog srca – Edukacija i rehabilitacija : Period provedbe: Siječanj-Prosinac

Read More