U tijeku je E- SAVJETOVANJE O NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI Savjetovanje je dostupno na ovom linku https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=18793 Svima nama jasno je da će zakon vrlo vjerojatno biti izglasan po ovome što trenutno u njemu piše i teško da će doći do značajnih promjena, možda nekih sitnih kako volimo reći “kozmetičkih”. No, to ne znači da trebamo šutjeti već dapače iznesite svoje mišljenje, kratko, jasno i argumentirano. Mi smo se danas oglasili. Članak 52. i 53.Osobna invalidnina jest pravo kojeg stječe osoba s invaliditetom isključivo zbog invaliditeta i oštećenja zdravlja četvrtog stupnja te kao takva ne bi trebala biti uvjetovana imovinskim, dohodovnim cenzusom kao ni o godini života. Članak 53. st.(4) treba u potpunosti brisati, pravo na osobnu invalidninu mora biti priznato i ako osoba koristi uslugu smještaja jer smještajem u zajednicu organiziranog stanovanja ili bilo kojeg drugog oblika smještaja poput doma za starije i nemoćne nije nestao invaliditet te i dalje postoji potreba za zadovoljavanje životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice, kao i zadovoljavanje osobnih životnih potreba.čl.66 st.(4) točka. 3 treba u potpunosti izmijeniti jer se s ovako napisanim zakonom stavlja u nepovoljan položaj odrasle osobe s invaliditetom koje nakon 21. godine ne mogu nastaviti s rehabilitacijom, socijalizacijom koja im je prijeko potrebna kako bi se održao postignuti razvoj. Osim toga riječ je o osobama s više vrsta oštećenja četvrtog stupnja te je apsolutno neprihvatljivo da im se ograničava boravak na svega 3 dana u tjednu. Za sve osobe s invaliditetom treba osigurati boravak od 5 dana u tjednu u specijaliziranim centrima, zajednici koja pruža uslugu boravka i rehabilitacije, neovisno o tome koristi li roditelj status njegovatelja ili ne. čl. 67 potreban je st.(5) koji će definirati povećanje osnovice naknade i za samohrane roditelje njegovatelje.čl.68. potrebno je uvrstiti st.(4) Roditelj njegovatelj ili njegovatelj ima pravo na pomoć u kući….Posebno se to odnosi na one njegovatelje koji njeguju djecu koja su vitalno ugrožena, čiji život ovisi o raznim aparatima i koja se zbog zdravstvenog stanja, ne mogu uključiti u programe i usluge u zajednici. Roditelju njegovatelju ili njegovatelju treba osigurati nekoliko sati u danu kako bi mogao brinuti za vlastito zdravlje, uključiti se u zajednicu i zadovoljiti svoje osobne i osnovne životne potrebe.Također, pomoć u kući potrebna je i u slučaju teže bolesti ili hospitalizacije roditelja njegovatelja ili njegovatelja. Potrebno je osigurati educiranu osobu koja može preuzeti privremeno njegu djeteta ili odrasle osobe s invaliditetom kako bi se spriječilo izdvajanje djeteta iz obitelji i poznatog okruženja.Članak 70. st. ( 8 ) -pravo na status roditelja njegovatelja prestaje smrću djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom, roditelja njegovatelja ili njegovatelja..U stavak treba dodati da roditelj njegovatelj nakon smrti djeteta ima pravo na isplatu naknade za njegovatelja 6 mjeseci od dana smrti djeteta kako bi imao/imala dovoljno vremena za žalovanje i prilagodbu za uključivanje na tržište rada.Trenutnim prijedlogom roditelj preko noći ostaje bez financijskih sredstava i očekuje se od njega/nje da u roku od mjesec dana uključi se na tržište rada za što u tim prvim mjesecima apsolutno psihofizički nisu sposobni.Zajedno smo jači i glasniji 💪

Share this Post