Naši volonteri i volonteri Iznajmljivači sa srcem bili su u posjeti majci i dječaku u okolici Bjelovara, više možete pročitati na objavi naše drage Mihaela Matulić🥰 (https://www.facebook.com/mihaela.matulic.9/posts/236145878556188)

Za potporu projekata koje provodimo možete donirati :

Revolut: revolut.me/vozacivelikosrca

PayPal staripapirzanoviosmijeh@gmail.com KeksPay 385918900073

HR3924020061500059900 multivalutni računHR6524020061100780563 kunski račun

Swift esbchr22 erste banka Rijeka Građanska inicijativa stari papir za novi osmijeh. Kod uplate PayPal, stavite opciju “send money to family and friend”

Share this Post