Plan rada udruge za 2021 godinu

„GRAĐANSKA INICIJATIVA STARI PAPIR ZA NOVI OSMIJEH“ Avenija Većeslava Holjevca 62OIB: 04191489016 MBPS: 4535367. Žiro račun: HR6524020061100780563https://spzno.hr https://facebook.com/staripapirzanoviosmijeh/ spzno@spzno.hr https://web.facebook.com/vozacivelikogsrca/Plan rada za 2021:Sukladno Statutu, slijedi plan rada Udruge za 2021 godinuAktivnosti i planirani projekti u Udruzi 2021g: 1. Projekt Vozači velikog srca – Uključimo Isključene : Period provedbe: Siječanj-Prosinac 2021g2. Projekt Vozači velikog srca – Edukacija i rehabilitacija : Period provedbe: Siječanj-Prosinac 2021g3. Projekt Vozači velikog srca – Besplatan humanitarni

Read More