Za početak smo napravili koliko god da smo mogli. Tomislav je danas bio na terenu i ide opet sutra. Naime kako su sve službe na cestama 4 sata su izgubljena u autu čekajući umisto da je Tomislav napravio izvidnicu koju smo trebali da bi krenuli u realizaciju. Tako da nastavak operacije plan B ide sutra. 🙂Imamo na umu nać 2,3,4,5 obitelji (zavisi o broju članova i interesu donatora) pod “svoje”. Znači dogovorit se sa ljudima i sve ono što im treba za skoro normalni svakodnevni život da mi donesemo. Hrana za njih, pse, mačke, stoku, grijalice, kuhinjaska oprema, odjeća, obuća, pomaganje sa administrativnim stvarima ako će trebat. Kasnije namještaj i sve što će trebat. U biti sve ono što bi bilo od nas ljudski da im se to i potrudimo pružit i priskrbit. Onoliko koliko će mo naravno moć, jer ovisimo i o donatorima, ne samo o našoj dobroj volji. Zato Tomislav ide sutra, moramo bit sigurni da će to bit ljudi koji neće uz nas iskorištavat još 5 drugih udruga te da će vaša, naša pomoć bit uistinu dobro usmjerena. Eto, javljamo se sutra još

Share this Post