UPOMOĆ!
30.07.2020. vozimo kupljeni Stol za stolni tenis za Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC Osijek!

Kako više nemamo vlastiti teretni kombi molimo Vas za pomoć!
Trebali bi na posudbu na jedan ili dva dana teretni kombi nosivosti 1200-1300kg, u koji mogu stati dvije palete!

(fotografija je za primjer)
Info na email spzno@spzno.hr
Građanska inicijativa stari papir za novi osmijeh
HR6524020061100780563 opis uplate donacija, Swift esbchr22 erste banka Rijeka.

Share this Post